Защита от измръзване и слана

Перки срещу слана
Дъждуване срещу слана
Надкоронно дъждуване срещу слана
Защита на интензивни овошки от слана и измръзване
Покрития за защита от слана
Frost Boss C49


Защита на овощни градини чрез обдухване с перки
Свикнали сме да виждаме големи перки в полето за производство на електричество. Същсествуеа технология за защита на градините от измръзване чрез обдухване със специални вентилатори. Принципът на работа е да се използва топлия въздух, издигащ се над градините, който чрез турбулентно движение на въздуха, предизвикано от перките, да се връща в рамките на градината и да я пази от измръзване.

ИЗБОР НОМЕР ЕДНО ЗА ЗАЩИТА ОТ СЛАНА - FROSTBOSSC49

Перките против слана Frost Boss С49 са естествения избор на фермерите в борбата с пролетните слани при овошки и лозя. Измръзванията са сред най-големите пречки за реализиране на добра реколта. Най-често те са предизвикани от температурни инверсии, с които мошините за вятър се справят безпроблемно. Вентилаторите Frost Boss C49 покриват площ от около 7,0 – 8,0 Ха. Обхватът зависи от релефа, растителността, температурната инверсия, наличието на слаби, но постоянни течения в момента на осланяването, близостта на защитаваната площ до водоеми, реки, пътища, дерета и други. Машината се може да се придвижва чрез теглене от трактор или да е статична. Тя е единственото подобно решение в света, което може да предпазва успешно, както при равни, така и при хълмисти терени. Стартът на машината е автоматичен или ръчен. Конструкцията е здрава и устойчива във времето.

Ако търсите решения за високи добиви от Вашите градини чрез умни технически решения, професионално проектиране и изпълнение на проектите и своевременни съвети и консултации на фермерите сте на правилното място.

Защита на растенията чрез дъждуване
Дъждуването с разпръсквачи над короните за защита от слани на овошки е установена практика в Европа и развитите страни.  При преминаване от едно агрегатно състояние в друго водата отделя температура, която се оказва жизнено важна за цветовете на дърветата и последващата реколта. Дъждуването при температури, близки до нула градуса и малко под тази температура, облива растенията с вода. Охлаждайки се, водата отдава 1кCal/l вода. При преминаване от течно в твърдо състояние водата отдава топлина 80kCal/l.Този процес не може да затопли овошките или околната среда, но спира застудяването и предотвратява измръзването на цветовете и загубата на реколта. Най-често се дъждува срещу слана при ранни сортове на ябълки, круши, череши и други, но не са изключение и случаите на късни слани, затова пролетно време системата трябва да бъде винаги в готовност.


Основният проблем при този вариант на защита на овощните градини е необходимостта да се облива цялата площ едновременно, което изисква огромни количества вода в резерв, масивни и скъпи системи за транспортиране на водата, достатъчно енергия за осигуряване на работното налягане и качествени надеждни разпръсквачи за дъждуване. Системите за дъждуване срещу слана са енергоемки, водоемки и изискват сериозни начални инвестиции.

Много важен момент в експлоатацията на системата против измръзване е определянето на точния момент на стартиране. Целта е да се избегне преразход на вода и електроенергия или гориво за помпените агрегати, но в същото време да се защитят своевременно цветовете и бъдещата реколта. Мокрите термометри са прецизни устройства за избор на правилното време за стартиране на системата за дъждуване. Разбира се, предлагат се и автоматизирани системи за контрол и стартиране на разпръсквачите за дъждуване против слана.
Добре изградената система за дъждуване, съчетана с правилна експлоатационна схема, може да доведе до спасяване на 80 до 100 процента от реколтата. В същото време ранните и късни пролетни слани може да унищожат напълно годишната реколта от ябълки, круши, череши, кайсии и други плодове. Фермерите с опит в експлоатацията на системи за дъждуване против слана препоръчват максимална разлика между старта на първия и последния разпръсквач от система 5 минути. Това изисква прецизно проектиране и изграждане на съоръжението от опитни специалисти . Добре е да се осигури необходимото количество вода за обезпечаване на минимум 3 студени вечери (3 поливки) с продължителност от 10 часа. Средният обем на поливка варира в границите 30-40 м3/ч/хектар.

Дъждуването над короните на дърветата против слана може да се прилага успешно при интензивни насаждения и при екстензивни овощни градини с големи широки корони на дърветата.
Системите за дъждуване срещу измръзване и слана могат да се използват през следващите етапи от вегетацията на растенията за поливане, въздушна влажност и дори за подобряване на окраската при ябълките.

 Освен традиционното надкоронно дъждуване, напоследък се практикуват и варианти на подкоронно дъждуване, което не може да бъде достатъчно ефективно, ако се прилага самостоятелно в борбата със сланата. В комбинация със защитни покрития над дърветата от различни технически мрежи и специализиран полиетилен, подкоронното дъждуване може да опази реколтата на 100 процента . Подкоронното дъждуване в съчетание с конструкция за защита от градушка или дъжд е удачно да се ползва за интензивни овощни градини или като самостоятелно решение при дървета с големи и високи корони като орехи и бадеми.

Защита от измръзване и слана чрез защитни съоръжения
Друг вариант за защитата от слана е покриването на насажденията със специална тъкан срещу измръзване. Според наличието на конструкция съществуват два основни варианта за защита от слана. Първият е да се покрива всеки ред индивидуално, който не изисква сериозна опорна конструкция, но предполага използването на по-големи количества от специализираната тъкан срещу слани, предвид опаковането на всеки един ред. Вторият  вариант за защита се ползва предимно при интензивни овощни градини и наличие на висока опорна конструкция или система за защита от градушки. При този вариант градината се опакова външно и се покрива отгоре със специализираното покритие против слана. За опаковането се ползват специални такелажи и крепежни елементи. Конструкцията за мрежата за защита от градушки, която в този период на годината не е в експлоатация, е достатъчно здрава, за да държи покритието опънато над овошките и да ги спаси от измръзване. Покритието пропуска водата в случай на дъжд или дори надкоронно дъждуване над масива. След отминаване на опасността от слана покритието против измръзване се събира под мрежите за защита от градушка на специално монтиран допълнителен тел. Системата за защита от слана е разработена от FruitSecurity Австрия. Този вид защита от слана е приложим предимно за интензивно отглеждани овошки.

           Предпазване от слана на зеленчуци и ниски растения
С променливите климатични условия често се случва в обичайно топли зони да има дни, когато температурата пада под нулата и това може да застраши късно-есенно или ранно-пролетно отглеждане на зеленчуци. Най-бързият и ефективен начин за предпазване на насажденията е покриването им с нетъкано платно от полипропилен, устойчиво на UV лъчи - Агривело. Веднъж положено върху насажденията, Агривелото повишава температурата под него с до 2-3 градуса и скъсява вегетационният период с 15 дни. Има добра пропускливост на вода и въздух.  Позволява директно напояване върху него, като не попива вода и изсъхва бързо. При интензивни дъждове и поливки може да образува джобове преди оттичане на задържаната отгоре вода. Използва се за защита на късно зеле, картофи, пипер, както и напролет предимно за опазване на разсадите и ранните зеленчуци на открито и в оранжерии и тунели.

Покрития за защита от сланаДруго покритие срещу слани, е специализираната мрежа Арикавър на Arrigoni Италия. Мрежата е значително по-пропусклива на въздух и вода. Не образува джобове с вода, които да притискат отглежданите под нея култури. Прозрачните нишки на мрежата не позволяват образуването на скреж и спомагат за повече светлина и оптимална фотосинтеза на отглежданите зеленчуци. Арикавър подобрява микроклимата, предпазва от силен дъжд, вятър, птици, едри насекоми и животни. Може да се използва успешно както при полеви условия, така и при отглеждане в тунели. Мрежата е популярна и за завиване на храсти и дървета за предпазване от зимни студове.

         

Свързана статия: С перките срещу слана: ефективна защита на овошките