Подземно капково напояване

Подземно капково напояване
Подземно капково напояване

През последните години системите за подземно капково напояване добиват все по-голяма популярност сред фермерите у нас. Системите за подпочвено капково напояване успешно изместват останалите методи за напояване, като дъждуването и гравитачното поливане, особено по отношение на царицата на полето – царевицата.  В същото време системите за подпочвено поливане разширяват обхвата от култури с интерес от страна на фермерите. В България вече се напояват подпочвено култури като тютюн, домат, пипер, лавандула, роза, люцерна, маточина, хизоп и други технически и маслодайни растения. Технологията се популяризира и сред овощарите и фермерите, отглеждащи ягодоплодни култури като малини, капини, боровинки, касис, лозя, череши, сливи и праскови. Подпочвеното напояване няма аналог и по отношение на черупковите култури като лешник, бадем и орех.

В помощ на фермерите има машини за механизирано полагане на капковите маркучи. Правилно положените капкови маркучи са предпоставка за по-добри резултати и по-дълъг експлоатационен период на системата. При стандартни системи капковите маркучи се заравят на дълбочина от 20 до 50 сантиметра, като тези системи могат да бъдат изпълнени на наклонени и хълмисти терени. При използване на модерните в последно време методи на директна сеитба капковите маркучи могат да бъдат положение по-плитко - до 15-25 см. Подземното капково напояване позволява да се извършват всички видове обработки на полето без риголване. Системата позволява свободен сеитбооборот без да зависи от междуредовото разстояние, като осигурява равномерна влага по цялата напоявана площ.

Подземното капково напояване има специфични предимства пред останалите методи за напояване: изпаряването на вода от повърхността на почвата и отмиването на торовете се свежда до минимум. Липсата на влага на повърхността води до по-малко болести по растенията и сериозно намалява  развитието на плевели в масивите. При подземното капково напояване водата и хранителните вещества се подават директно в коренообитаемия слой на растенията. За България не е за подценяване и едно друго предимство – редуцираният риск от кражби на полето. Друго важно предимство на подземното капково напояване е възможността за извършване на сеитбообороти, които се препоръчват за запазване плодородието на почвите.

Освен подаването на вода и хранителни вещества директно в коренообитаемия слой на растенията, чрез подземното капково напояване може да се извършва озониране, т.е. вкарване на кислород в почвата. Озонирането е от съществено значение както за кореновата система на растението, така и за постигнатото качество и количество продукция. За корените е необходимо поне 10% от обема на почвата да е въздух. Наличието на кислород в коренообитаемия слой допринася за подобряването на микробиологията на почвата. Най-добрият начин за доставка на кислород в коренообитаемия слой е чрез поливната вода, като се инжектира въздух в системата, без да се извършват почвени обработки.

Системите за подземно напояване с капкови крила са напълно автоматизирани и позволяват мониторинг през интернет и телефон. Множеството аларми и логически функции на специализираните контролери дават богат набор от инструменти за управление на поливния процес. Системата може успешно да се управлява по климатични данни и почвена влажност, както и да събира база данни за климата и експлоатационния график на напояването, важни за анализи и правилно планиране на процесите от страна на фермерите.

От съществено значение за живота и функционалността на една система за подземно капково напояване е поддръжката и мониторингът. Важно е да се знае, че при подземното капково напояване е препоръчително да се правят ежеседмични, ежемесечни и ежесезонни промивания на капковите крила с поливна вода, като в някои случаи е възможно и добавянето на препарати за по-добро промиване. Това може да се установи чрез анализ на водата, която се използва за напояване, и опасностите от образуване на отлагания в капковите маркучи. Задължително е промиването с поливна вода след торене. В днешни дни има широка гама от уреди и инструменти за следене нормалната работа на системата и параметрите на почвата и поливната вода. В България имаме изградени системи, които работят безотказно вече 8 години, докато при наши партьори в Италия има работещи системи на повече от 30 години.

Дългият експлоатационен период, без направа на допълнителни инвестиции по компонентите на системата, правят подземното капково напояване все по-популярно сред фермерите.  При правилна експлоатация животът на една система е повече от 20 години. В зависимост от културата, която се отглежда, една инвестиция в система за подземно капково се изплаща в рамките на 2 до 5 години. Най-важните предимства за нашата страна са намален риск от кражби, възможността за икономично и ефективно наторяване и ниската зависимост от човешкия фактор.

Видео: Подземно капково напояване - полагане на маркучите