С перките срещу слана: ефективна защита на овошките

Перки срещу слана
Перки срещу слана
Перки срещу слана
Перки срещу слана
понеделник, April 15, 2019

В разгара на студената пролет, която е на път да унищожи половината от плодовата реколта в страната, компанията за внос и монтаж на системи за напояване и за предпазване на насажденията от слани, градушки и измръзвания предлагаме ново решение, което безспорно ще бъде оценено от овощарите. От тази година започва внос на новозеландски перки срещу слани, които намират широко приложение не само в Нова Зеландия и Австралия, но в САЩ и Европа (Португалия).

Модерното техническо средство се произвежда от компанията New Zealand Frost Fans, която за няколко десетилетия е усъвършенствала перките по начин, който се справя изключително успешно с предпазването на овошките от климатичните промени. Времевият диапазон на сланите през последните години силно се разшири, затова и стопаните все по-често ще трябва да търсят ефективни решения за защита. 

Витлата на перките са изработени от стъклопласти по патентована технология, които с определен наклон обръщат топлия въздух и го насочват към земята. Съвременните перки с 4 и 5 витла осигуряват тихата им работа, което позволява да се използват и в градини, които се намират в близост до населените места, без да пречат с шума си на живеещите. 

 

Една перка може да осигури защита на овощни градини с площ между 60 и 80 декара в зависимост от наклона и релефа на местността. Задвижва се автоматично чрез контролер, още щом температурата на въздуха падне до 1,5 градуса над нулата. По този начин още преди влошаването на времето перката раздвижва въздуха, при което се отделя топлина, насочена под ъгъл към короните на дърветата, така че да не се образува скреж върху цветовете.

Съоръженията са изключително удобни за българските овощари, защото покриват площи, близки по размер до средно големите градини. Икономическите ползи са големи, тъй като с тази инвестиция се гарантира 90-процентна защита на овощните насаждения, така че в лоша година като тази градинарите могат да възстановят разходите си за покупка на перката дори за една година, тъй като обикновено при дефицит на плодовете и цените се качват. 

Ако пък няколко градинари притежават по 10 - 20 декара плодови градини, те могат да се кооперират за покупка на една перка и по този начин биха могли още по-бързо да достигнат нужната ефективност.

Перките стават все по-актуални сред фермерите в Европа и по света, тъй като досегашните алтернативни методи за борба със сланите чрез дъждуване изискват все повече водни ресурси, които за съжаление намаляват. Проблемът обхваща дори планински региони като Алпите, където също се забелязва проблем с водните запаси.

Качествени германски системи за дъждуване с разпръсквачки за защита от слани на фирмите Perrot и на австрийската компания Fruit Security. Дъждуването при температури, близки до нулата и малко над нея, обливат растенията с вода. Охлаждайки се, водата отдава температура, равна на 1 килокалория вода, а при преминаване от течно в твърдо състояние водата отдава топлина от 80 килокалории на литър. Този процес не може да затопли овошките, но спира застудяването и предотвратява измръзването на цветовете. И реколтата бива спасена.

Този метод обикновено се прилага за ранните сортове ябълки, круши, череши и др. Ефективна е и срещу по-късните слани, които могат да се появят през май.

Ефектът при този вид обледеняване трябва да се приложи в точния момент, затова се изисква изключителна опитност от страна на агрономите. При защита от слани чрез дъждуването може да се спасят от 80 до 100% от площите.

Освен система за дъждуване с разпръсквачки над короните на дърветата, през последните години се използва и вариант на подкоронно дъждуване. В комбинация от защитни покрития над дърветата и различни технически мрежи тази защита може да е 100% ефективна.