Защита против градушка

четвъртък, April 2, 2015

 Конструкции против градушка


Икономически предимства за изграждането на конструкция за защита от градушка в овощарския бизнес:


-         Защита на инвестицията (дръвчета)
-         Защита на реколтата

Предимства за производителите:

-         Избягване на трайно увреждане на култивирана реколта
-        
По-малка опасност от редуване при щети от градушка
-        
Понижаване на вредите от слънцето
-        
Равномерно разпределен цвят = по-еднородна повърхност на културата
-         Намалени щети от вятъра
-        
Възможна е защита за оптимизирана, избрана култура
-        
Висока стабилност на структурата на кръстосаната укрепваща конструкция
-        
Защита на дръвчетата от пожари
-        
Защита от птици
-        
Защита от насекоми като майски бръмбар, Европейски стъблопробивач и различни видове червеи
-        
Независимост от застраховане.

Предимства за търговците в складове:

-         Непрекъснато ниво на работа в склада
-        
Намаление на постоянните цени на кг на стоката
-        
Постоянна наличност на стока с най-високо качество
-         Защита на акциите на реализираните продажби
-        
Разширяване на пазарните дялове по време на години с градушка.

Недостатъци от конструкцията против градушка:

-         Интензивна цена
-        
По-висок разход за труда
-        
Нарушаване при излагане на светлина

Полезна информация
Преди да монтирате конструкция против градушка, прочетете и разгледайте тези факти, които е необходимо да знаете:

Посока на реда
Що се отнася до посоката на реда има някои важни фактори, които трябва да бъдат разгледани:
- когато редът е разпол
ожен на склон, трябва да е по посока на падане или по линията на контура
- директна слънчева светлина, създаване на сянка.

Широчина на реда
Зависи от съответната култура, технологията на подрязване, височината на дърветата и машините, които ще се използват.

Височина на растението
Отново трябва да се вземат предвид съответната култура, нарязаната технология, височината на дървото и машините, които се използват.
Височината на растението и височината на колоните трябва да се различават, защото колоните ще се положат в почвата, намалявайки ефективната височина на колоните.

Разстояние от опората / предна обърната зона
Когато се планира, е важно да се сметнат необходимите опорни дистанции. Тези опорни разстояния зависят от височината на колоните; стандартният размер е не по-малък от 2м  отпред (подравнено с хода на реда), не по-малък от 2м отзад и не по-малък от 1,5м странично.
Предимно се използва ъгъл от 90°
Всички разлики в десния ъгъл трябва да бъдат внимателно координирани с площта на овощната градина, разтоянието на колоните, височината на колоните и т.н. Пресечните линии са под ъгъл 90˚ спрямо посоката на реда.

Помощен лист – Дистанция на опората: Предни- гранични- и ъглови колони
Конструирайте височината (от земята до върха на стълба)

3м = Опорна дистанция не по-малка от 1,5 м, при максимално разстояние на колоните 10м.
3,5м = Опорна дистанция не по-малка от 2м при максимално разстояние на колоните 9м.
4м = Опорна дистанция не по-малка от 2,5м при максимално разстояние на колоните 8м.
4,5м/5м= Опорна дистанция не по-малка от 3м при максимално разстояние на колоните 7м.
Над 5м = Опорна дистанция не по-малка от 4м при максимално разстояние на колоните 6м.

Всички опори трябва да се тестват на 3 тона и доведени в позиция на ходовата посока.

Максимална широчина на овощната градина:
Ø 3,8 мм кръстосана тел = 200м
Ø 5 мм плетена кръстосана тел = 400м
ВНИМАНИЕ: При големи размери овощните градини трябва да се разделят на по-малки блокове.

  

МОНТИРАНЕ НА МРЕЖА, ЗАЩИТА ЗА МРЕЖА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МРЕЖОВИТЕ ВРЪЗКИ ЗА СИСТЕМА ВИЗЕЛ

Монтиране на мрежа против градушка:
Вътрешността на мрежата против градушка е изложена или изпъната в две линии на земята на всеки втори ред.

Работната платформа се използва при редовете без никаква връзка. Мрежата се поставя ръчно върху хребетната тел от лявата и дясната страна на всяка колона с необходимо внимание. Монтирането се извършва с винтове.

Защита на мрежата по ръба:

а) Мрежов стопер или спирачни мрежови игли:
На всеки 1,5 м се поставя една спирачна мрежова игла, закачена на двете половини на мрежата под ръба заедно с извитите игли. Иглите са обърнати наобратно и напъхани на около 3 см.
б) Мрежата се зашива на ръба на телта:
С помощта на шевна машина на колела лявата и дясната част на мрежата се зашиват на 1,5 см под ръба на телта.
в) С шевната машина мрежовите панели могат да бъдат зашити до края на ролката. Също така мрежовите ивици могат да се зашият в центъра на страничните панели с правилен размер. Шевът на двете половини мрежа е прикачен в средата на пътеката, с десен ъгъл към ръба на телта срещу предното въже. Шевът е увит около предното въже и обезопасен с игли. След това отвътре се монтира мрежова връзка, която е на около 30 см от предното въже.

Впоследствие мрежата се увива по центъра на предното странично въже. Започва от края на панела и се завързва за ръба на телта с десен ъгъл с тръба, която е поставена на предното странично въже. Когато и двата панела са завързани, втората мрежова връзка се монтира директно до върха на колоните.

Поставяне на мрежовите връзки (щипки):
Разстояние между щипките 1,5 – 2 м. При вътрешните колони – стартираме с 60 см отстояние от колоната и после през 1,5 – 2 м.

                                                РАБОТА И ПОДДРЪЖКА

 След като системата се монтира, операционните услуги трябва да бъдат подсигурени - диференциране между периодичната поддръжка и обслужване след инцидент.

Периодична или сезонна поддръжка
Периодичната поддръжка се състои от:
- Отваряне и съхранение през зимата. Помнете, че прибирането за съхранение трябва да се случи преди да е завалял първият сняг, но не бива да се извършва и твърде рано, за да се избегнат щети по културата от евентуална градушка.
- Затваряне на мрежата. Сами трябва да прецените преди или след разцъфването да затворите системата.

Поддръжка след инцидент
Градушката, снегът, бурите и силният дъжд са неизбежни, затова задължително трябва да проверите следните неща:
- дали телта е укрепена и здрава;
- дали основите са излезнали от почвата;
- дали колоните са потънали в почвата, обикновено това създава опасност за растенията;
- дали има проблеми със защитата на мрежата по ръба и дали мрежовите връзки са по стряхата;
- дали има щети по мрежата.

ВИДЕО:

Система за защита от градушки набиване на колове с багер

Монтаж на конструкция против градушка
Конструкция против градушка