Промишлено производство на ягоди

Плодовете на ягодите са най-големи и респективно добивите са най-високи през първите две-три години от вегетацията. С всяка следваща година чувствително намалява обема на продукцията. За производителите на ягоди икономически най-изгодно е да поддържат едно насаждение не повече от три години. След този период е необходимо изграждане на ново насаждение, като засаждането може да бъде извършено два пъти в годината.  Разсадът трябва да е добре развит, чисто сортов, незаразен с вируси. Висококачественият разсад е залог за успешно ягодопроизводство. Най-предпочитани са сортовете с изразена ремонтантност и устойчиви на вирусни заболявания. При обуславяне на редовете и определяне на посоката им трябва да се вземе под внимание наклонът на терена и източника на напояване.
За получаване на високи добиви от ягодата, трябва да се полагат не малко грижи, като най-трудоемката от тях е окопаването. С него се улеснява достъпът на въздух до растенията и се унищожават плевелите. Mулчирането на ягоди с полиетиленово фолио пречи на развитието на плевелите и спестява много труд по окопаване и други обработки на почвата. Спира развитието на болести, причинени от изпаряваната директно в листата на растенията влага.

 

Съвет: Изберете плътно прилепващи към земята полиетиленови мулчове с предварителна перфорация, улесняваща засаждането на ягодите. Отличително за мулчиращите филми на израелската фирма GINEGAR е, че дори най-тънките с дебелина от 15 микрона прилепват към почвата. Това улеснява значително полагането им и желаният ефект върху почвата и растенията.

Напояване при промишлено производство на ягоди
Ягодата е влаголюбива култура. Най-завишени са изискванията на ягодата към почвената влага при образуването на нови листа, цветове, плодове. При сортовете, плододаващи два пъти в годината, изискванията към почвената влажност са двойни. При тези сортове почти непрекъснато се формират листа и плодни органи. Производителите на култури, отглеждани на ред, каквито са ягодите, са сред първите, използващи капковото напояване като инструмент за повишаване на добивите. През "сухи" години добивите от ягоди, отглеждани при поливни условия, може да бъдат до 2-3 пъти по-високи.
Системи за капково напояване при промишлено производство на Ягоди
Мобилната система за капково напояване  е  особено подходяща при отглеждане на ягоди директно върху почвения слой. Честа практика при този метод на отглеждане е косенето на ягодите. Ягодите се косят 2-3 см над земната повърхност с цел избягване на измръзване през зимата и предпазване от болести. Системата може да бъде събрана и прибрана на склад в края на поливния сезон преди да влязат машините за косене. Преносимата система за капково напояване се състои от модулни батерии с лентови капкови маркучи AQUATRAXX или NEPTUNE, плоски разпределителни тръбопроводи Layflat, свързани с лесни за монтаж и демонтаж фитинги Perrot. Тръбопроводите Layflat са плоски, тип пожарникарски маркучи, върху които може да се преминава, когато не са под налягане. Чрез използването на тези тръбопроводи се избягват изкопните дейности и по никакъв начин не се пречи на обработките в насажденията. Командните възли по поливните батерии се разполагат над земята за по-лесна експлоатация. Лентовият капков маркуч се подбира с подходящия дебит и разстояние между капкообразуватели за осигуряване на необходимото количество вода според агротехническите изисквания на ягодата. Важно е използването на лентови маркучи с дебелина на стената минимум 8 mil.

Лентов капков маркуч AquaTraxx Лентов капков маркуч Neptune Плосък тръбопровод LayFlat

Напояване на ягодата при отглеждане над мулчиращи полиетиленови фолиа
При този метод на отглеждане ягодите се засаждат в отворите на мулча с перфорация 25х30 см. Капковите маркучи се полагат предварително под мулчиращото фолио.
За разпределителни тръбопроводи могат да бъдат използвани плоските маркучи LayFlat или ПЕ тръби с висока(HDPE) или ниска(LDPE) плътност. Неизменна част от системата за капково напояване на я годи е филтърната група, компонентите на която се подбират според вида на водоизточника. Посредством помпи водата от водоизточника се подава към напоителната система. Ягодата не понася студа и студената вода травмира растението. Когато водата от водоизточника е твърде студена, желателно е тя да се съхранява в специализирани резервоари за вода, за да се затопли от слънцето.

Фертигация-Торене на Ягодата при поливни условия. Фертигацията е едновременно торене и напояване за постигане на оптимални резултати при намелени разходи за труд, вода и торове. Капковото напояване, съчетано с торене с разтворими или течни торове доказа своите безспорни предимства. 
В услуга на ягодопроизводителите са и машините за събиране на капковите маркучи и плоските тръбопроводи LayFlat

 

СВЪРЗАНИ ТЕМИ: