Фолиева система

четвъртък, April 2, 2015

Фолиевата система открива нови перспективи за употребата на фолиото!

Фолиевата система е напълно подходяща за конструкция против градушка.

Фолиевата система е приложима при голям брой култури и има много предназначения:

- защита от дъжда
- защита от насекоми
- защита от птици
- защита от замръзване на цвета
- защита от слънцето
- защита на растението
- използва се за ранни и късни култури

Полезна информация

Бързо и лесно боравене с фолиото, когато се поставя и събира. Освен това е възможно да се поставя и събира няколко пъти през сезона.

Фолиото няма цепки, вентилацията се извършва от стрехите. За защита от насекомите е осигурен щит против вредители.

При застопоряване на вътрешната колона се постига висока стабилност при вятър. Опората осигурява здравина на колоните, така че да не се клатят от притегателния ефект, който при вятър влияе на фолиото.

- Съхранението на фолиото през зимата е независимо от съхранението на мрежата.
- Фолиото може да се поставя и сваля директно от мрежата.
- Бързо и лесно боравене при поставяне и сваляне на мрежата и фолиото.